بازدید مدیرعامل بانک اقتصاد نوین استان آذربایجانشرقی

بازدید مدیرعامل بانک اقتصاد نوین استان آذربایجانشرقی

بازدید مدیرعامل بانک اقتصاد نوین استان آذربایجانشرقی

بازدید مدیرعامل بانک اقتصاد نوین استان آذربایجانشرقی از کارخانه و خطوط تولید گروه صنعتی سینورپویا

ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.