دریافت گواهینامه های معتبر توسط گروه صنعتی سینور پویا

دریافت گواهینامه های معتبر توسط گروه صنعتی سینور پویا

دریافت گواهینامه های معتبر توسط گروه صنعتی سینور پویا

گروه صنعتی سینور پویا با استعانت از درگاه خداوند متعال و تلاش مهندسین جوان و نخبه در سال تولید،  پشتیبانی ها و مانع زدایی ها مفتخر به دریافت گواهینامه های معتبر ISO9001 , ISO50001,ISO14001,ISO45001,ISO10002,ISO1004 , EFQM,CE  شد.