قرعه کشی جوایز سکه طلا به شرکت کنندگان در نمایشگاه اهواز