True

حضور مدیر کل بانک تجارت در گروه صنعتی سینور

مدیر کل بانک تجارت استان آذربایجان شرقی جناب آقای دکتر حسین زاده و هیئت همراه در 11 بهمن ماه 1400 ضمن بازدید از خطوط تولید گروه سینورپویا درنشست صمیمی با حضورمدیرعامل ورئیس هیئت مدیره جناب آقای یوسف و حسین حاجی زاده  برای تسهیل گشایش اسناد اعتباری این شرکت بحث و گفت گو کردند

روز کارگز گرامی باد

To install this Web App in your iPhone/iPad press and then Add to Home Screen.